Chovateľská stanica Matusalem
Domov Výstavy
Výstavy rok 2008

Výstavy rok 2008

Colette Mezi Kamarády - výstavy 2008

30.03.2008 Nitracanis Champ, V1, CAC

4.05.2008 Bánska Bystrica Champ, V1, CAC

16.05.2008 SVCh BA Champ, V2, R-CAC

17.05.2008 Spring Danube Champ, V4

18.05.2008 Spring Danube Champ, V4

06.06. 2008 Senec Champ, V1, CAC

MVP- Grand Prix Slovakia Nitra Champ, V2

14.06. 2008 KV, WDK, Námiešt nad Oslavov Champ, V3

13.07.2008 Košice V1, CAC

16.08.2008 MVP Duodanube Champ, V1, CAC

17.08.2008 MVP Duodanube Champ,V1, CAC, R-CACIB

 

Afrodita Irva - výstavy 2008

30.03.2008 Nitracanis, trieda otvorená V2, R-CAC

047.05.2008 Banská Bystrica OTV, V4

16.05.2008 Špec.výst chrtov BA, OTV V4

17.05.2008 Sprig Danube OTV, V2, R-CAC

18.05.2008 Spring Danube OTV, V1, CAC

06.06.2008 Senec OTV, V3

14.6.2008 KV, Námieští nad Oslavov OTV, V2, R-CAC

13.07.2008 Košice OTV, V2, R-CAC

15.8.2008 KV OTV, V4

16.08.2008 MVP Bratislava OTV, V3

17.08.2008 MVP Bratislava OTV, V2, R-CAC