Chovateľská stanica Matusalem
Domov
Kontakt

Kontakt

Chovateľská stanica Matusalem

Janka Dragúňová

Miloslavov 460

900 42 Miloslavov

Slovakia

Tel: +421 905 223 059

Mail: janka@yegon.sk

www.irskyvlkodav.sk

www.irishwolfhound.sk